Burkina Faso, Interconnections Ouagadougou

Burkina Faso, Interconnections Ouagadougou - Ouahigouya, Kaya - Dori, Kongoussi - Djibo and Fada – Diapaga, 0.6 Million Euro, 2008 – 2009;